medijowa pedagogika

"jězbna dowolnosć medije" - kubłanske kachlicy, projekty, medijowy maraton

tema: internet
šansy a strachi w syći
fake news
Facktenchecker & moja wosobinska "Bubble"
cybermobbing
... kóždy dźesaty user je potrjecheny wopor.
Jutře snano Ty !!! ???
code / programěrowanje
zakłady programěrowanja:
Minecraft, Scratch, Phyton
... swójska laserowa grawura na šćepjel
vektor-rysowanje na digitalnej tafli
"LASER-GAMING"
digitalne rjemjesło
CNC frezowanje
točenje z njebozom
moderny design n.př. meblow
social media
... nichtó nima wjace hač 10 woprawdźitych přećelow !!! Zbytk su jenož wćipne folowery a/abo "dźiwadźelnicy"
360° VR
"sferiske wobrazy"
zmóžnimy wirtuelny wopyt
we wašim kubłanišću


3D ćišć
z ökologiskim filamentom
we wšelakich barbach
geocaching
trikowy film
medijowe prawo
škit wosobiny, škit wosobinskich datow, škit młodźiny, wužiwanske prawa, móžne chłostanja
crossmedialne projekty
zwarimy sebi našu "medijowu poliwku" ze wšěm štož so nam poskići
"skills"
trenujemy naše praktiske kmanosće a zamóžnosće: podcast, memes, clipy
sexting
"Mój sympatiski online přećel mi naraz hrozy a mje wunuća ... što nětk?"
PiT-Team
Policija rozprawja wo aktualnych kriminelnych padach, pomha woporam, sensibilizuje, dźěła prewentiwnje
cybergrooming
... online přesćěhowanje a zawjedźenje